Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

Legitimering og kundekontroll

Lov om tiltak mot Hvitvasking og terrorfinansiering gjelder alle banker, men også alle fondsforvaltere. Blant annet krever den at vi må oppdatere kundeinformasjon og legitimasjon på alle som har andeler i verdipapirfond forvaltet av C WorldWide Asset Management AS (tidligere Carnegie Kapitalforvaltning AS).


FOR PRIVATPERSONER:

Tjenesten krever at du oppgir ditt personlige passord tilknyttet BankID selv om du benytter BankID på mobil.
Det er ikke nødvendig å fylle ut opplysninger om selskapet du representerer eller kontaktperson hos oss.
(Har du glemt passordet må du logge deg på din nettbank og endre BankID-passord der.)

Alternativt kan du sende kopi av legitimasjon til post@cworldwide.no eller til C WorldWide Asset Management AS, Postboks 1434 Vika, 0115 Oslo. Gyldig legitimasjon kan være pass, ID-kort med foto, førerkort, bankkort med foto. Kunder som ikke er legitimert vil ikke kunne innløse sine andeler før gyldig legitimasjon er mottatt.

Har du mottatt arv eller gave kan det være nødvendig å fylle ut skjemaet
Hvitvaskingskontroll for privatpersoner - Har du logget deg på via Signant med BankID på linken over er det ikke nødvendig å fylle ut dette skjemaet.

Er du skattepliktig utenfor Norge? Kontakt oss for å motta CRS/FATCA-skjema.

 

FOR ORGANISASJONER/FIRMA:

Kontakt oss per telefon 22 00 98 00 eller post@cworldwide.no om du har spørsmål vedrørende dette.

Hvitvaskingsregelverket og krav til gyldig legitimasjon

Informasjon fra Finanstilsynet angående innhenting av legitimasjon fra kunder finner du på Hvitvaskingsregelverket og krav til gyldig legitimasjon