Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

Om oss

C WorldWide Asset Management

C WorldWide Holding Norge AS med de heleide datterselskapene C WorldWide Asset Management AS og C WorldWide Investor Services AS eies av C WorldWide Holding A/S. Eierne av C WorldWide Holding A/S er Altor Fund III www.altor.se (80 %) og de resterende 20 % av selskapet eies av de ansatte.

C WorldWide Asset Management (CWW) er en uavhengig internasjonal kapitalforvalter med hovedkontor i København. I CWW-gruppen inngår fondsforvaltning og aktiv forvaltning. Et team av medarbeidere med mange års erfaring er nøkkelen til gode investeringsresultater.

Selskapet vårt ble startet i København i 1986 med den enkle idéen om å lete etter de beste aksjene i verden. Helt siden starten har vår målsetning vært å skape en stabil og langsiktig formuesvekst for våre kunder ved å analysere investeringer og muligheter med et globalt blikk. Fokuserte aksjeporteføljer har utgjort kjernen i vår forretningsmodell. Vår investeringsfilosofi er enkel - vi har fokus på få aksjer og få produkter. Dette fokuset gir oss overblikk og mulighet for å arbeide målrettet slik at våre få utvalgte produkter kan være blant verdens beste.

Våre porteføljeforvalterne jobber hovedsakelig på vårt hovedkontor i København, og enkelte også på vårt Stockholmskontor. (Oversikt over forvaltere på fondssidene). Vi har siden 1986 hatt ett av bransjens mest stabile og erfarne forvalterteam som har holdt fast på våre langsiktige kjerneverdier: Fokus - Stabilitet - Lidenskap.

Vår forretningsidé er å skape merverdier for våre kunder, både gjennom våre produkter og gjennom personlig, nær oppfølging. Vår ambisjon er å være en forvalter i verdensklasse som forbindes med konsistent meravkastning og solid historikk.

Det å kunne tilby en sammensetning av finansielle aktiva som er tilpasset kundens totale investeringsbehov danner basis for vår virksomhet. Med utgangspunkt i kundens risikobærende evne og egenkapitalsituasjon, samarbeider vi gjerne med kundene om å utarbeide en optimal investeringsstrategi. Denne investeringsstrategien vil være avgjørende både for hvilke finansielle aktiva kunden skal ha, og hvor stor andel av porteføljen som skal allokeres i de ulike aktivaklasser.

Sentralt i C WorldWide Asset Managements investeringsfilosofi er viktigheten av å kunne identifisere langsiktige trender. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi, bransjer og selskaper danner basis for vår virksomhet. Våre analyser foretas i samarbeid med resten av vår internasjonale gruppe.

I dagens sammenkoblede og komplekse verden er et globalt fokus nøkkelen til å ta de beste investeringsbeslutningene. Vi har et langsiktig perspektiv og baserer våre beslutninger på global innsikt og ESG (Environmental, Social and Governance) for å identifisere de aller beste aksjevalgene. Vi håndplukker selskaper med ansvarlige og bærekraftige selskapsmodeller, sterk ledelse og med mulighet for fremtidig langsiktig vekst. Med vår velbegrunnede investeringsfilosofi som baseres på våre kjerneverdier og et stabilt team av forvaltere, jobber vi mot å levere de beste langsiktige investeringsresultatene til våre kunder.

Dette kaller vi: Compounding for generations 

Vår logo og vårt navn - C WorldWide - reflekterer vår globale tilnærming, vår lidenskap og forpliktelse til å finne de beste aksjevalgene, skape langsiktige resultater og gi våre kunder meravkastning, uansett hvor i verden mulighetene finnes.  

 

Ansatte

Jon-Vegard Bjerknes

Managing Director Norway

Joined C WorldWide Asset Management in 1997

Svein-Erik Førre

Economist

Joined C WorldWide Asset Management in 2003

Lena Krefting

Marketing & Client Development

Joined C WorldWide Asset Management in 1997

Berit H. Larsplass

Compliance Officer
Manager CIS

Joined C WorldWide Asset Management in 1997

Steinar Lundstrøm

Sales Director 

Joined C WorldWide Asset Management in 1999

Charles Myrvik

Sales Director

Joined C WorldWide Asset Management in 2023

Berit Pedersen

Accounting
Private banking

Joined C WorldWide Asset Management in 2008

Kjersti Rustad

Settlement 
(Aktiv Forvaltning)

Joined C WorldWide Asset Management in 1999

Historien om C WorldWide

Kapitalforvaltningsselskapet Carnegie Asset Management startet i 1986 som en del av Carnegie-gruppen. I 2009 ble Carnegie Asset Management, som en del av Carnegie-gruppen, overtatt og fullt ut eid av Altor Fund III (65 %) og Bure Aktier AB (35 %), og ved utgangen av 2009 skilles Carnegie Asset Management fra Carnegie-gruppen.

Ved slutten av 2010 kjøper de ansatte 20 % av aksjene i Carnegie Asset Management av de to investorene, og i begynnelsen av 2012 selger Bure Aktier AB sin andel av aksjene til Altor Fund III. Altor Fund III eier således i dag 80 % av aksjene i selskapet, mens de ansatte eier 20 %.

I 2016 beslutter Carnegie Asset Management å tydeliggjøre selskapets globale identitet og selvstendighet og skiftet derfor navn til C WorldWide Asset Management i mars 2017.

I 2022 ble forvaltningen av de norske fondene flyttet til det nordiske forvalterteamet i København. Oversikt over våre forvaltere finnes på fondssidene.