Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

Norge

Aksjefondet C WorldWide Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. 

Kristoffer Hodne og Peter Holt utgjør teamet som forvalter C WorldWide Norge. Kristoffer begynte hos oss i 2019 og delte de første årene forvaltningen med Pernille S. Christensen som startet fondet i 1995. Fra sommeren 2021 tok Kristoffer over forvaltningen i samarbeid med Peter Holt. Peter har vært forvalter siden 1994, og porteføljeforvalter for C WorldWide Norden siden 2009 på vårt Københavnkontor. Peter og Kristoffer vil videreføre samme investeringsfilosofi som vi alltid har hatt i C WorldWide-gruppen med en fokusert aksjeportefølje.

Det er halv tegnings- og innløsningsprovisjon ved bytte av fond.
Våre priser kan sammenlignes med andre selskaper på Finansportalen.no 

Kunngjøring om vedtektsendringer her

Fakta

Fond C WorldWide Norge
Tegningsprov. < 100 000 3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill. 2,00 %
Tegningsprov. > 1 mill. 1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,30 %
Minsteinnskudd 1 000
Bankkonto 8101 36 46236
ISIN nummer NO 000 8001476
LEI nummer 549300FY87V6ZXWAYO64
Oppstartsdato 07.07.1995 00.00.00
Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks NOK

Norge

Fond:
Valuta:

Avkastning

The tool below allows you to view total returns over customizable date ranges. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.

 

Forvalterteam

Peter Holt

Portfolio Manager Nordic Equities.

Joined C WorldWide Asset Management in 2009.

Has been a Portfolio Manager since 1994.

Kristoffer Hodne

Portfolio Manager
Norwegian equities/ bonds

Joined C WorldWide Asset Management in 2019

Has been a Portfolio Manager since 2019

Fondsdokumenter

Nøkkelinfo

Prospekt

Vedtekter

Utvalg av Innsikter & nyheter

Kurser pr. månedsslutt

Datum NAV
20-09-2021 19 396,87
31-08-2021 19 932,79
30-06-2021 19 373,35
31-05-2021 19 293,68
30-04-2021 18 828,64
31-03-2021 18 630,48
30-11-2020 16 150,12
30-09-2020 15 039,69
31-08-2020 14 909,27
31-07-2020 14 064,27
30-06-2020 13 362,13
30-04-2020 12 884,06
31-03-2020 11 885,61
31-01-2020 15 151,68
31-10-2019 14 841,84
30-09-2019 14 698,08
31-07-2019 14 531,00
31-05-2019 14 463,40
30-04-2019 14 941,77
28-02-2019 14 770,87
31-01-2019 14 342,39
30-11-2018 14 959,61
31-10-2018 15 619,55

Kurser pr. årsslutt

Datum NAV
31-12-2017 14 544,24
31-12-2015 11 290,13
31-12-2014 10 446,64
31-12-2012 7 604,36
31-12-2011 6 383,11
31-12-2010 7 830,22
31-12-2009 6 295,44
31-12-2008 3 862,71
31-12-2007 8 558,30
31-12-2006 7 481,88
31-12-2005 5 503,61
31-12-2004 3 838,61
31-12-2003 2 705,72
31-12-2002 1 839,17
31-12-2001 2 758,22
31-12-1999 2 780,18
31-12-1998 1 837,82
31-12-1997 2 419,19
31-12-1996 1 587,80
31-12-1995 1 174,62