Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

Norge

Aksjefondet C WorldWide Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helthetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Fondet utelukker investeringer i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med for eksempel alkohol, gambling, pornografi, tobakk eller våpen.

Våre priser kan sammenlignes med andre selskaper på Finansportalen.no 

Pre contractual disclosures og Periodic disclosure reports finnes under Nedlastninger
Fondets nyeste ESG rapport finner du under Rapporter

Fakta

Fond C WorldWide Norge
Tegningsprovisjon 0,50 %
Innløsningsprovisjon 0 %
Forvaltningshonorar 1,30 %
Minsteinnskudd 1 000
Bankkonto 8101 36 46236
ISIN nummer NO 000 8001476
LEI nummer 549300FY87V6ZXWAYO64
Oppstartsdato 07.07.1995 00.00.00
Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks NOK

Norge

Fond:
Valuta:

Avkastning

The tool below allows you to view total returns over customizable date ranges. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.

 

Forvalterteam

Henrik Hviid

Portfolio Manager Nordic.

Joined C WorldWide Asset Management in 2015.

Has been a Portfolio Manager since 1986.

Peter Holt

Portfolio Manager Nordic.

Joined C WorldWide Asset Management in 2009.

Has been a Portfolio Manager since 1994.

Fondsdokumenter

Nøkkelinfo

Prospekt

Vedtekter

Utvalg av Innsikter & nyheter

Kurser pr. månedsslutt

Datum NAV
11-07-2024 21 672,99
31-05-2024 21 932,53
30-04-2024 20 947,14
29-02-2024 19 389,76
31-01-2024 19 376,90
30-11-2023 19 432,30
31-10-2023 18 801,19
31-08-2023 18 605,63
31-07-2023 18 502,67
30-06-2023 17 815,97
31-05-2023 17 894,28
31-03-2023 17 917,11
28-02-2023 18 490,29
31-01-2023 18 205,08
30-11-2022 18 035,44
31-10-2022 17 324,08
30-09-2022 16 559,77
31-08-2022 18 996,21
30-06-2022 18 227,76
31-05-2022 20 245,47
31-03-2022 20 363,48
28-02-2022 19 926,63
31-01-2022 19 937,10
30-11-2021 20 668,47
30-09-2021 20 047,62
31-08-2021 19 932,79