Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

VPS Investortjenester

Som kunde i C WorldWide Asset Managements verdipapirfond kan du benytte VPS Investortjenester

Pålogging med BankID eller BrukerID = pers.nr./org.nr. + passord.

Tjenesten gir oversikt over alle VPS-konti og alle VPS-registrerte verdipapirer som er tilknyttet ditt person- eller organisasjonsnummer. Tjenesten gir også mulighet til å kjøpe, bytte og selge andeler i C WorldWides fond, opprette spareavtaler, sjekke transaksjoner, innhente årsoppgave og endringsmeldinger. Tjenesten, som er levert av Euronext VPS (VPS), er tilgjengelig for alle som har kjøpt andeler i C WorldWides fond. Vennligst les gjennom fondets prospekt, vedtekter og KID før du investerer i et nytt fond.

Bankkonto må legges inn av kontofører. Mangler du bankkonto tilknyttet tjenesten og VPS-kontoen din starter med 23070 kan du sende oss en e-post med bankkontonummer, så oppdaterer vi. Alternativt må du kontakte din kontofører som er der du opprettet VPS-kontoen. Bankkontoen må være tilknyttet ditt personnummer og/eller org.nr.

Få full oversikt over kostnader som tegnings- og innløsningsprovisjoner, forvaltningshonorar, samt minsteinnskudd på hvert enkelt fonds hovedside. Våre priser kan sammenlignes med andre selskaper på Finansportalen.no 

Kontakt oss per post@cworldwide.no eller ring 22009800 hvis du har påloggingsproblemer.

Kjøp og salg av fond

Kjøp/Salg/Bytte av fond
Det er enkelt å kjøpe, selge og bytte andeler i C WorldWides fond. Eksisterende kunder kan logge seg på VPS Investortjenester og tegne/innløse/bytte fond selv så sant de har et bankkontonummer registrert. (Mangler bankkonto må denne registeres hos oss, ta kontakt.)

Alternativt kan tegnings- og innløsningsblanketten fylles ut og sendes til post@cworldwide.no (eller brev) - blanketten finnes under Nedlastninger. Priser finnes på hvert enkelt fonds hovedside. Ved første gangs tegning må tegningsblanketten fylles ut og kopi av legitimasjon må vedlegges.

Ved innløsning er det alternativt tilstrekkelig å sende oss en e-post der du oppgir ditt bankkontonummer, antall andeler eller hvilket beløp du ønsker å innløse for og hvilket fond det gjelder. Merk at alle meldinger som sendes per e-post blir behandlet etter ankomsttidspunkt og er ikke gyldig før kunden har fått beskjed fra oss om at den er mottatt. Bankkontonummeret må være tilknyttet samme navn som VPS-kontonummeret. Frist for innløsninger er normalt kl 12 for å få kurs samme dag. Dagen før og under helligdager kan kontoret ha begrenset åpningstid eller være stengt.

Bytte av fond
Bytte av fond fungerer på samme måte som salg og kjøp av andeler via VPS Investortjenester. Alternativt kan man fylle ut tegnings- og innløsningsblanketten ved å sette minusbeløp der det skal innløses (eller skrive "alle") og plussbeløp (/"alle") der det skal tegnes. Bytte av fond medfører skattbar realisasjon av tap eller gevinst for andelene som selges, med mindre andelene er registrert på en aksjesparekonto der man ikke skatter av innløsninger for kostprisbeløpet. Det er også mulig å sende en kort e-post til post@cworldwide.no der du beskriver hva du ønsker å bytte fra og til istedenfor å fylle ut blanketten.

Spareavtale
Avtale om månedlig sparing kan inngås for alle C WorldWides aksjefond. Eksisterende kunder oppretter spareavtale på VPS Investortjenester der man også oppretter en AvtaleGiro for automatisk belastning fra kundens bankkonto. Er du ny kunde og ønsker spareavtale fyller du ut tegningsblanketten og sender oss blanketten dagen før første ønskelige belastningsdato. Etter at vi har opprettet din VPS-konto kan du opprette ordinær spareavtale med automatiske trekk på VPS Investortjenester. Pass også på at AvtaleGiro blir aktivert i din nettbank.

Aksjesparekonto
Privatkunder kan opprette Aksjesparekonto hos oss, les mer her.

Antihvitvasking
Alle kunder må legitimere seg ved første gangs tegning og fylle ut vår tegningsblankett. Det kan også være nødvendig å innhente legitimasjon på nytt hvis det er en stund siden kunden sist ble legitimert. Ved innløsninger for kunder der vi mangler legitimasjon må dette sendes før innløsningen kan effektueres. Alternativt kan man logge seg på VPS Investortjenester med BankID. Alle kunder må bekrefte på tegningsblanketten om formålet med investeringen, midlenes opprinnelse, om de er en politisk eksponert person (PEP), firmaer må i tillegg oppgi reelle rettighetshavere og kunder som har skattetilhørighet utenfor Norge må oppgi skatteopplysninger i et CRS/FATCA-skjema. Det er mulig å utfylle alle opplysningene vi trenger elektronisk ved å logge seg på med BankID på www.cworldwide.no/AML 

Invester for en bedre fremtid - 5 tips for å få mer ut av sparepengene dine
EFAMA og VFF har utarbeidet et hefte om investering og fondssparing egnet til bruk i opplæring av unge mennesker om hvordan de kan få mest ut av sparepengene sine. Heftet kan leses her.

Aksjesparekonto

Fra 1. januar 2020 vil alle flyttinger fra en ordinær VPS-konto til en ASK-konto medføre skattemessig realisasjon. Fra samme dato har man kunnet flytte deler av sin ASK-beholdning til en annen aksjesparekonto, man må ikke lenger flytte totalbeholdningen. For at vi skal sikre at overføringen er mulig å gjennomføre før nyttår til ny kontofører er fristen for å melde flytting satt til onsdag 30. november 2022. Etter denne datoen kan vi ikke garantere at flytten kan utføres før nyttår.

Aksjesparekonto

Våre privatkunder har hatt mulighet til å opprette Aksjesparekonto der man fritt kan bytte mellom C WorldWides markedsførte aksjefond uten å skattemessig realisere andelene. Se oversikt over våre aksjefond her. (Merk at C WorldWide Obligasjon ikke kan overføres, da det må være minst 80 % aksjer i fondet for å kunne inkluderes i en aksjesparekonto.) Vi har per dags dato ikke mulighet til å opprette en bankkonto tilknyttet aksjesparekontoen hos oss, så om det har vært ønskelig med en mer fleksibel løsning er kundene blitt anbefalt å kontakte noen av de andre tilbyderne som kan ta imot våre fond i sitt fondsutvalg (blant annet Sbanken, DNB, Eika, Nordnet og Skagen).

Merk at det ikke har vært hensiktsmessig å overføre aksjefond der du har urealisert tap til en aksjesparekonto. Investerer du allerede gjennom et eget aksjeselskap er det mindre grunn til å gå over til en aksjesparekonto da du allerede har fordelene uten at det begrenser seg til hva du kan investere i. Les mer om aksjesparekonto på Skatteetatens sider.

I november 2018 ble den nye IPS-ordningen lansert og har du et langsiktig perspektiv på sparingen vil denne ordningen kunne være et alternativ. Vi tilbyr ikke IPS-ordningen direkte hos oss, men du vil kunne handle i våre fond via denne ordningen hos andre tilbydere i markedet. Finansportalen.no har publisert en informasjonsside om IPS som det kan være greit å lese.

Legitimering og kundekontroll

Lov om tiltak mot Hvitvasking og terrorfinansiering gjelder alle banker, men også alle fondsforvaltere. Blant annet krever den at vi må oppdatere kundeinformasjon og legitimasjon på alle som har andeler i verdipapirfond forvaltet av
C WorldWide Asset Management AS (tidligere Carnegie).


FOR PRIVATPERSONER:

Alternativt kan du sende kopi av legitimasjon til post@cworldwide.no eller til C WorldWide Asset Management AS, Postboks 1434 Vika, 0115 Oslo. Gyldig legitimasjon kan være pass, ID-kort med foto, førerkort, bankkort med foto. Kunder som ikke er legitimert vil ikke kunne innløse sine andeler før gyldig legitimasjon er mottatt. Så snart vi har mottatt oppdatert legitimasjon, vil vi oppheve sperringen på din konto.

 

FOR ORGANISASJONER/FIRMA:

Kontakt oss per telefon 22 00 98 00 eller post@cworldwide.no om du har spørsmål vedrørende dette.