Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

 

 

Nyheter og kunngjøringer for C WorldWide Asset Management AS

REINVESTERING AV ANDELER I C WORLDWIDE OBLIGASJON 2022:
Hvert år per 31.12 utføres utdeling av skattepliktig avkastning i vårt obligasjonsfond. Denne utdelingen består i hovedsak av mottatte og påløpte renter, og realiserte gevinster og tap i fondet. For de fleste andelseiere blir denne utdelingen reinvestert i fondet. Det betyr at andelseierne har flere andeler etter utdeling, men da til en lavere kurs slik at den totale markedsverdien per 31.12.2022 blir uendret. Enkelte andelseiere har valgt å få utdelingen utbetalt og vil derfor ikke motta nye andeler. Utdelingen har oppgjørsdato 04.01.2023 og andelseierne vil motta endringsmelding fra VPS Euronext etter det som viser utdeling i form av kontanter eller i form av tegning av nye andeler.
Kurs per 31.12 før tildeling: 1212,53
Andelsrente: 13,40
Reinvesteringskurs: 1199,13

INGEN INVESTERINGER I RUSSLAND: Situasjonen i Ukraina har både menneskelige og økonomiske konsekvenser. Vår vurdering fra tidlig i 2022 er at russiske verdipapirer i denne situasjonen ikke vil være attraktive investeringer i en lengre periode. Derfor har ingen av våre aksjefond investeringer i Russland.

FOKUS ESG: I likhet med all vår aksjeforvaltning er ESG en naturlig, integrert del av vår investeringsprosess - også for våre investeringer i C WorldWide Obligasjon. Vi markedsfører oss ikke som et bærekraftig eller fossilfritt obligasjonsfond, men det betyr ikke at fondet vårt ikke er bærekraftig.

Andre nyheter/kunngjøringer - se linker nedenfor